• Leith House

   

  Leith House is named after a former bursar of the school, Thomas Leith.  This hostel has been replaced by a modern hostel, housing grade 11 and 12 learners.  The motto at Leith House is, “Privilege - if you abuse it, you lose it.

  Leith-huis is vernoem na Thomas Leith, ‘n voormalige tesourier van die skool. Hierdie koshuis is deur ‘n moderne koshuis vervang en huisves graad 11 en 12 leerders. Leith-huis se leuse is, “Voorreg - as jy dit misbruik, verloor jy dit.”

   

  *Please see the 'General' drop down under Hostels to view all important documents

   

 • Diensrooster 1ste kwartaal 2018

 • Mr. Nelson Mandela inspires us to work hard to achieve our dreams:

   

  “A bright future beckons. The onus is on us, through hard work, honesty and integrity, to reach for the stars.”

   

  LEITH HOUSE 2017

   

  Ek was vir 8 jaar as inwonende onderwyser by Leith-Huis betrokke waarna ek die Koshuishoof van Murray-Huis geword het.    Dit is vir my n voorreg om na ‘n verdere 8 jaar by Murray-Huis, terug te kon trek na Leith-Huis, om die leisels by Mnr. Dries van der Wall oor te neem.

   

  Baie dankie vir die hartlike verwelkoming deur ouers en kosgangers wat my en my gesin tuis laat voel het.  Ek is seker dat ons gedurende 2017 suksesvol en lekker sal saamwerk. 

   

  I am looking forward to meeting even more of the parents and guardians, in an effort to serve our school and the young adults we are raising as part of the Grey-family.    

   

  Die matrone van die koshuis, Mev. Juliana Ferreira, was soos wat baie reeds weet, die vakansie in ‘n motorongeluk betrokke.  In haar afwesigheid neem Mev. Nina van den Berg as matrone waar. Our prayers are with Juliana to get well soon in order to experience the joys of being healthy again.

   

  The other members of our team in serving Grey College at Leith House:  Mr Paul Potgieter (Assisting Housemaster), Mr Reynders, Mr van Wyk and Mr Geldenhuys.

   

  We are grateful that many of the upgrading work at Leith House will start soon.  Even though this may be disruptive in some ways, the outcome will be positive.

   

  Gedurende die volgende paar weke sal daar ook veranderinge plaasvind om kosgangers se na-ure buitemuurse rooster en ekstra klasse te kontroleer. 

   

  Parents and guardians will also be notified regarding changes to some of the privileges, e.g. boys driving and parking on campus.  We appreciate your cooperation as the safety of the boys are our priority. Buying a vehicle or motorcycle for your son, should be regarded as a last resort in order to solve a transportation problem.

   

  Daar is heelwat seuns wat geen medikasie het nie.  Sien asb. onder Koshuise:  “GENERAL” meer inligting rondom die “Medisyne Tassie”.  Kindly look under “GENERAL” at the Hostels icon on www.gc.co.za to familiarize yourself with the much needed self-medication that is needed as soon as possible.

   

  My visie:  Om as Leith-Huis Koshuisvader pro-aktief te streef na uitnemendheid en balans onder senior leerders, wat tot voordeel van die hele skool gemeenskap, sal wees. Om hierdeur die “Grey-gentleman” kodes onder die senior leerders te bevorder, sodat die leiers van ons skool, as toegeruste en selfstandige jongmense, ‘n navolgenswaardige voorbeeld sal wees.

   

   

  Relevante telefoon nommers: 

   

  Koshuishoof: 

  0834069424 (Mnr Juan van den Berg)

   

  Waarnemende Matrone:

  0605514076 (Mev. Nina van den Berg)

   

  Grey groete

   

  JUAN VAN DEN BERG

  HUISVADER LEITH-HUIS