Koshuisfooie

Grey Kollege bied verblyf in drie koshuise op die Grey Kollege skoolgronde.  Murray-huis huisves hoofsaaklik graad 8 en 9 seuns, Brill-huis huisves graad 9, 10 en 11 seuns en Leith-huis is die seniorkoshuis en huisves graad 11 en 12 seuns.

Grey College has boarding facilities in three hostels on the Grey College school grounds.  Murray House hosts mainly grade 8 and 9 boys, Brill House accommodates grade 9, 10 and 11 boys and Leith House is the senior hostel and hosts grade 11 and 12 boys.

 

There are two options in paying annual hostel fees for 2018 / Daar is twee opsies vir die betaal van die jaarlikse koshuisgelde vir 2019

Koshuisfooie