Koshuisfooie

Grey Kollege bied verblyf in drie koshuise op die Grey Kollege skoolgronde.  Murray-huis huisves hoofsaaklik graad 8 en 9 seuns, Brill-huis huisves graad 9, 10 en 11 seuns en Leith-huis is die seniorkoshuis en huisves graad 11 en 12 seuns.

Grey College has boarding facilities in three hostels on the Grey College school grounds.  Murray House hosts mainly grade 8 and 9 boys, Brill House accommodates grade 9, 10 and 11 boys and Leith House is the senior hostel and hosts grade 11 and 12 boys.

 

There are two options in paying annual hostel fees for 2017 /  Daar is twee opsies vir die betaal van die jaarlikse koshuisgelde vir 2017

 

 

KOSHUISGELDE:                            

Bank: Nedbank, Rek Nr: 112 920 6815, Tak: 198 765

 

Opsie 1   -  Totale koshuisgelde betaalbaar teen 8 Januarie 2017

= R28 500 PER JAAR (Graad 9 - 12)

= R28 500 PER JAAR min R3 500 deposito betaal=R25 000 (Graad 8/nuwe leerders)

 

OF

 

Opsie 2

GRAAD 9 – 12 LEERDERS:            Gelde word oor 3 kwartale  VOORUIT betaal

1st Kwartaal                R9 500 (08 Jan 2017)

2de Kwartaal               R9 500 (17 Apr 2017)

3de Kwartaal               R9 500 (23 Jul 2017)

 

GRAAD 8 LEERDERS (R28 500 – R3 500 deposito betaal = R25 000)

1st Kwartaal                R8 334 (08 Jan 2017)

2de Kwartaal               R8 334 (17 Apr 2017)

3de Kwartaal               R8 332 (23 Jul 2017)

 

*Geen maandelikse paaiemente opsie op koshuisfooie

 

Neem kennis dat koshuisverblyf verbeur word indien fooie nie voor of op voorgeskrewe datums betaal is nie.      

Faks Nr. 051-444 5848, E-pos adresse: payments@gc.co.za / dviljoen@gc.co.za