Beursaansoeke

Bursaries are awarded every year to worthy applicants in grade 8 and 10.   Beurse word elke jaar toegeken aan verdienstelike aansoeke in graad 8 en 10.

Kliek hier vir die beursaansoekvorm / Click here for the bursary application form

Jock Meiring Trust Bursary Fund information letter / Jock Meiring Trust Beurs inligtingsbrief