Aansoekproses

Grade 8 Orientation programme for 2019

Graad 8 Oriënteringsprogram vir 2019

 

Grey Kollege hou elke jaar in Junie ‘n opedag. Die sluitingsdatum vir aansoeke is elke jaar aan die einde van Julie.
Seuns word normaalweg einde September per e-pos in kennis gestel van hul toelating.

Grey College hosts an annual open day in June.  The closing date for applications is at the end of July every year. 
Boys are usually informed of their admission between at the end of September via e-mail.

Criteria for admission are based on academic performance, disciplinary history at previous schools and involvement and performance in sport, leadership and cultural activities. Die kriteria vir toelating is gebaseer op akademiese prestasie, dissiplinêre geskiedenis by vorige skole en betrokkenheid asook prestasie in sport, leierskap en kulturele aktiwiteite.

Aansoekvorms is einde Februarie beskikbaar op die webtuiste. Aansoeke vir 2019  open op 20 April 2018, en sluit op 31 Julie 2018.

Applications are available at the end of February on the website.  Applications for 2019 will open on 20 April 2018, and close on 31 July 2018.