Aansoekproses

Grey Kollege hou elke jaar in Junie ‘n opedag. Die sluitingsdatum vir aansoeke is elke jaar aan die einde van Junie.   Seuns word normaalweg tussen einde Augustus en middel September in kennis gestel van hul toelating.

Grey College hosts an annual open day in June.  The closing date for applications is at the end of June every year.  Boys are usually informed of their admission between end of August and middle September.

Criteria for admission are based on academic performance, disciplinary history at previous schools and involvement and performance in sport, leadership and cultural activities. Die kriteria vir toelating is gebaseer op akademiese prestasie, dissiplinêre geskiedenis by vorige skole en betrokkenheid asook prestasie in sport, leierskap en kulturele aktiwiteite.

Aansoekvorms einde Februarie beskikbaar op die webtuiste. Aansoeke vir 2018 open op 20 April 2017, en sluit op 31 Julie 2017

Applications available end of February on the website.  Applications for 2018 will open on 20 April 2017, and close on 31 July 2017