Skoolfooie

Skoolgelde word elke jaar aangepas. Die onderstaande tabel dui die skoolgelde van 2017 aan. Let asseblief daarop dat hierdie gelde nie boekgelde of koshuisfooie insluit nie.

School fees are adjusted every year.  The table below indicates the suggested school fees for 2017.  Please note that these fees do not include book fees or boarding fees.

School fees for 2017 / Skoolgelde vir 2017:

 

 

PAYMENT OPTIONS - 2017                               CHEQUE / CASH / EFT / CREDIT CARD / SAMBA

SCHOOL FEES:        

Bank: Nedbank, Acc No: 112 920 6793, Branch: 198 765

Fees payable yearly IN ADVANCE!

Gr. 12 Learners                       R23 400 + R500 reunion fee (optional) = R23 900 PER ANNUM

Gr. 9 – 11 Learners                 R23 400 PER ANNUM

Gr. 8 Learners                         R24 100 PER ANNUM

 

GRADE 9–12 LEARNERS (R23 400/R23 900)

Fees payable over first 3 quarters (IN ADVANCE)                                                   

OR

1st Quarter      R7 800 (R7 967 Gr 12) (08 Jan 2017)              PER MONTH (1 Feb-1 Nov)

2nd Quarter     R7 800 (R7 967 Gr 12) (17 Apr 2017)             (over 10 months)

3rd Quarter     R7 800 (R7 966 Gr 12) (23 Jul 2017)               R2 340 / R2 390 (gr12)debit

                                                                                                order available at finance office

 

GRADE 8 LEARNERS (R24 100 – R3 500 deposit paid = R20 600) (incl R700 new learner fee)                                         

OR

1st Quarter      R6 867 (12 Jan 2017)                                      PER MONTH (1 Feb-1 Nov)

2nd Quarter     R6 867 (04 Apr 2017)                                     (over 10 months)

3rd Quarter     R6 866 (17 Jul 2017)                                       R2 060 – debit order option

                                                                                                 available at finance office

*DISCOUNT R1 755 if full amount is settled on/before 28 FEB 2017 (Gr 8–12)