Skoolfooie

Skoolgelde word elke jaar aangepas. Die onderstaande tabel dui die skoolgelde van 2018 aan. Let asseblief daarop dat hierdie gelde nie boekgelde of koshuisfooie insluit nie.

School fees are adjusted every year.  The table below indicates the suggested school fees for 2018.  Please note that these fees do not include book fees or boarding fees.

School fees for 2018 / Skoolgelde vir 2018:

PAYMENT OPTIONS - 2018        

CHEQUE / CASH / EFT / CREDIT CARD / SAMBA
Bank: Nedbank, Acc No: 112 920 6793, Branch: 198 765

SCHOOL FEES:        

Fees payable yearly IN ADVANCE!

Gr. 12 Learners                       R25 650 + R500 reunion fee (optional) = R26 150 PER ANNUM

Gr. 9 – 11 Learners                 R25 650 PER ANNUM

Gr. 8 Learners                         R26 350 PER ANNUM

 

GRADE 9–12 LEARNERS (R25 650/R26 150)
Fees payable over first 3 quarters (IN ADVANCE)                                

OR

1st Quarter      R8 550 (R8716.67 Gr 12) (16 Jan 2018)         PER MONTH (1 Feb-1 Nov)

2nd Quarter     R8 550 (R8716.67 Gr 12) (9 Apr 2018)           (over 10 months)

3rd Quarter     R8 550 (R8716.66 Gr 12) (16 Jul 2018)          R2 565 / R2 615 (gr12)
(
debit order option available at finance office)

GRADE 8 LEARNERS (R26 350 – R3 800 deposit paid = R22 550) (incl R700 new learner fee)                                                        
OR

1st Quarter      R7 516.67 (16 Jan 2018)                                 PER MONTH (1 Feb-1 Nov)

2nd Quarter     R7 516.67 (9 Apr 2018)                                  (over 10 months)

3rd Quarter     R7 516.66 (16 Jul 2018)                                  R2 255
(debit order option
available at finance office)

 • DISCOUNT of R1 925 if full amount is settled on/before 28 FEB 2018 (Gr 8–12

 

BETALINGSOPSIES    - 2018            
TJEK / KONTANT / IOP / KREDIETKAART / SAMBA

SKOOLGELDE:                                
Bank: Nedbank, Rek Nr: 112 920 6793, Tak: 198 765

Gelde word per jaar VOORUIT betaal!

Gr 12 Leerlinge                       R25 650 + R500 reuniefooi (opsioneel) = R26 150 PER JAAR

Gr. 9 – 11 Leerlinge                R25 650 PER JAAR

Gr. 8 Leerlinge                        R26 350 PER JAAR

 

GRAAD 9 – 12 LEERLINGE (R25 650/R26 150)
Gelde vooruit betaalbaar oor eerste 3 kwartale

OF       

1st Kwartaal    R8 550 (R8716.67 Gr 12) (16 Jan 2018)         PER MAAND (1 Feb-1 Nov)

2de Kwartaal   R8 550 (R8716.67 Gr 12) (9 Apr 2018)           (oor 10 maande)

3de Kwartaal   R8 550 (R8716.66 Gr 12) (16 Jul 2018)          R2 565 / R2 615
(debietorder
beskikbaar by finansies kantoor)


GRAAD 8 LEERLINGE (R26 350 – R3 800 deposito betaal R22 550) (ingesluit R700 nuwe leerder fooi)

OF

1st Kwartaal    R7 516.67 (16 Jan 2018)                                 PER MAAND (1 Feb-1 Nov)

2de Kwartaal   R7 516.67 (9 Apr 2018)                                  (oor 10 maande)

3de Kwartaal   R7 516.66 (16 Jul 2018)                                  R2 255 
(debietorder opsie
bskikbaar by finansies kantoor)

 • KORTING R1 925 indien volle bedrag voor of op 28 FEB 2018 vereffen word

 

 

HOSTEL FEES:        

Bank: Nedbank, Acc No: 112 920 6815, Branch: 198 765

Gr 8-12 leerders

Option 1 - Total Hostel fee payable 16 January 2018

= R30 000 PER ANNUM (Grade 9 – 12) IN ADVANCE

= R30 000 PER ANNUM less R3 800 deposit paid = R26 200 (Grade 8/new learners)

OR Option 2

GRADE 9 – 12 LEARNERS:           Fees payable IN ADVANCE over first 3 quarters

1st Quarter                  R10 000 (16 Jan 2018)

2nd Quarter                 R10 000 (9 Apr 2018)

3rd Quarter                 R10 000 (16 Jul 2018)

GRADE 8 LEARNERS (R30 000 – R3 800 deposit paid = R26 200)

1st Quarter                  R8 733.33 (15 Jan 2018)

2nd Quarter                 R8 733.33 (9 Apr 2018)

3rd Quarter                 R8 733.34 (16 Jul 2018)

 • No monthly payments option on hostel fees

  Please note that hostel accommodation will be forfeited if fees are not paid before or on prescribed dates.

  Fax Nr. 051-444 5848, E-mail addresses: payments@gc.co.za


  KOSHUISGELDE:

 • Bank: Nedbank, Rek Nr: 112 920 6815, Tak: 198 765

 • Opsie 1   -  Totale koshuisgelde betaalbaar teen 16 Januarie 2018

  = R30 000 PER JAAR (Graad 9 - 12) VOORUIT

  = R30 000 PER JAAR min R3 800 deposito betaal=R26 200 (Graad 8/nuwe leerders)

  OF Opsie 2

  GRAAD 9 – 12 LEERDERS:            Gelde word oor 3 kwartale  VOORUIT betaal

  1st Kwartaal                R10 000 (16 Jan 2018)

  2de Kwartaal               R10 000 (9 Apr 2018)

  3de Kwartaal               R10 000 (16 Jul 2018)

  GRAAD 8 LEERDERS (R30 000 – R3 800 deposito betaal = R26 200)

  1st Kwartaal                R8 733.33 (15 Jan 2018)

  2de Kwartaal               R8 733.33 (9 Apr 2018)

  3de Kwartaal               R8 733.34 (16 Jul 2018)

 • Geen maandelikse paaiemente opsie op koshuisfooie

  Neem kennis dat koshuisverblyf verbeur word indien fooie nie voor of op voorgeskrewe datums betaal is nie.      
  Faks Nr. 051-444 5848, E-pos adresse: payments@gc.co.za