'n Wit gepleisterde graf? 17 January 2016 13:01

Die eerste Sondag van die nuwe jaar het tradisioneel met 'n kerkdiens in die hart van Grey Kollege, naamlik die Reüniesaal, begin en oud-Grey, Prof. Laetus Lategan, het weereens op 'n uiters gepaste wyse die gebruiklike jaarlikse pitkos aan die Grey-seuns, -personeel en-ouers voorsien. Sy boodskap was dat Grey Kollege 'n ryk geskiedenis van 161 jaar het en dat verskillende generasies van Grey-seuns deur etlike jare deur die skool gevorm en ontwikkel is. Hy het egter klem daarop gelê dat die skool nog altyd daarin geslaag het om seuns vir die toekoms voor te berei deur dit wat opbouend vanuit die verlede is aan nuwe Grey-generasies oor te dra. Tradisies en 'n waardestelsel is van die essensiële komponente van die skool en stel die huidige generasie van Grey-seuns in staat om wesenlike bydraes in 'n veranderende samelewing te maak.

 

The famous Old Grey poet, W.A. de Klerk, had commented on the meaning of tradition at Grey College a number of years ago and had summarised tradition as certain rituals or practices that are not only uplifting but that can withstand the test of time and the demands and expectations of a changing society. Many comments were made by Old Greys on social media during the past week, most of them unfortunately ill-informed and based on rumours, and the school was heavily criticised for changing and addressing some of the practices associated with initiation at the school. Some of these comments included that the school has been built on its initiation practices and that the Grey boys will not be able to build on the achievements of the past in the absence of initiation.

 

Wat teleurstellend is, is dat hierdie leunstoel- kritici nie net oningelig is nie maar ook verwag dat dieselfde, hoofsaaklik afbrekende en degraderende praktyke die essensie van 'n Grey-opvoeding is. Wat ongelukkig ook uit die oog verloor word, is dat dit die verantwoordelikheid van 'n moderne Grey Kollege is om nie net aan te pas by 'n veranderende samelewing nie maar dat seuns ook genoegsaam voorberei moet word op die eise wat met hierdie verandering gepaard gaan. Geen vorm van inisiasie bestaan meer by enige tersiêre instelling in Suid-Afrika nie - die vraag moet dus gevra word hoekom die skool met hierdie geykte praktyke moet voortgaan? Deur daarmee voort te gaan, berei ons die Grey-seuns voor vir die lewe buite die skoolhekke? Die filosofie van die skool is dat dit belangrik is dat seuns georiënteer moet word ten einde beter Grey-seuns te word maar dat dit op opvoedkundige beginsels gegrond moet wees. Sulke beginsels sluit die ontwikkeling van groepskohesie, spanbou, die bou van groepsgees, die ontwikkeling van wedersydse respek by die skool en die aanleer van Grey Kollege se waardestelsel en tradisies in. 

 

Die skool glo dus nie dat enige afbrekende gedrag waar kru taalgebruik wat met fisiese-, emosionele- en/of verbale intimidasie gepaard gaan van enige nuwe leerder 'n beter Grey-seun gaan maak nie. Daar is ook ongelukkig nie plek by Grey Kollege vir enige praktyke wat die aanleer van vulgêre liedjies, die gevloek en obsene verwysing na die vroulike geslag of familielede, enige vorm van viktimisering en intimidasie bevorder nie. Daar is voorts ook nie plek vir die beskadiging van persoonlike eiendom of die vermorsing van natuurlike hulpbronne by die skool nie. Bevorder die dra van 'n baksteen en obsene opmerkings oor die foto op 'n nuwe leerder se plakkaat om sy nek werklik die moderne Grey Kollege?

 

The prefects of 2016 have been given the opportunity to orientate the current 2016 intake and this has not changed from previous years. However, to expect the current intake to be initiated in degrading ways of the past is unfortunately not part of the modern Grey College. All traditions at the school must be able to pass the test of time - if not, this so-called tradition must surely be questioned and might in fact not be a tradition but merely a bad habit that needs to be eradicated at all costs. I am reminded of the saying of Edmund Burke: "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." There are fortunately many good men present at Grey College and they are not prepared to do nothing … 

 

Dr. Michau Heyns, voormalige skoolhoof, het in die verlede per geleentheid die waarskuwing gerig dat Grey Kollege moet waak om nie 'n wit gepleisterde graf te word nie. Hierdie uitdrukking is oop vir interpretasie maar is verseker van toepassing ook op die moderne Grey Kollege.

 

U is welkom om kommentaar op hierdie blog te lewer.

 

Vriendelike groete

 

Deon Scheepers

 

 

 

 

 

Post Info

Rating: 60.0% (10 raters)
Login or Register to rate this post.
Tags: 
Categories: 
Author: Deon Scheepers

Comments

There are currently no comments on this post.
Login or Register to comment on a post.

Sharing Tools