Sir George Grey se ideaal 6 February 2017 18:02

Die afgelope Maandag tydens saalperiode is die Grey-hoofstuk van Mnr. Phillip Holliday afgesluit deurdat die skool vaarwel aan hierdie geliefde onderwyser gesê het. Mnr Holliday, wat sy loopbaan by Grey Kollege in 1984 begin het, het na getroue diens van 33 jaar die tuig neergelê en sodoende ’n volgende fase van sy lewe betree. Mnr. Holliday het ’n beduidende bydrae by die skool, maar veral in die IGO-klaskamer, gelewer en verskeie generasies van Grey-seuns het onder sy hande deurgeloop. Hy sal altyd onthou word vir sy vlymskerp sin vir humor en kalm geaardheid. Dit was ook ’n voorreg gewees om sy familie, maar veral sy vrou Suzette, sy seun Phillip en dogter Jeanine, hul gades asook sy broer, Sammy, vir hierdie afskeidsgeleentheid in die Reüniesaal te verwelkom. Mnr. Holliday se boodskap aan die seuns was dat Grey Kollege voorwaar die plek is waar ’n seun toegerus word om sy drome te bewaarheid maar dat elke seun die meeste van elke fase in sy lewe moet maak aangesien die uurglas baie vinnig uitloop. Ek salueer hierdie besonderse man en wens hom en sy familie alle vrede en vreugde in sy aftrede toe. Die gebruiklike olienhoutboom, wat vir ’n leerkrag wat beduidende bydraes oor ’n lang tydperk by die skool gelewer het, by die skool geplant word, sal ’n spesiale plek op ons kampus inneem en ons altyd aan Mnr. Phillip Holliday herinner.

 

On Tuesday evening we hosted our annual academic prize giving ceremony to celebrate and reward our grade 9-12 academic achievers for their sustained academic performance over a full calendar year. This was, once again, a grand occasion and Prof. Nicky Morgan, acting rector of the UFS, was the guest speaker. In his quiet and unassuming way, he delivered a powerful message to those present and reminded the audience that there does not have to be any losers if there are winners - if you have persevered and done your best, then you are a winner in your own right. He used the late and famous Thomas Edison as an example of someone who was labelled as a failure whilst at school and that he only became aware of the content of a letter written by the school to his mother sharing these sentiments after her death. Her message to him, and the content of the letter from the school, according to his mother, had always been that he is a genius, very special and that he had the world at his feet! Prof. Morgan, who grew up in extreme poverty, also reminded the audience furthermore to use every opportunity, to not “let the bus go” and to be the best that you can be. He concluded that social media is synonymous with fake and false news and that we need people who can demonstrate the possible. 

 

Ek is die afgelope twee weke weereens aan bogenoemde herinner, naamlik dat sosiale media gevoed word deur vals gerugte en in baie opsigte ’n lafaard se forum vir kommunikasie is, deur die kommentaar op Facebook van sekere van ons oud-Greys te lees. Hierdie kommentaar word gelewer ten spyte van verskeie uitnodigings om die skool te besoek en eerstehandse antwoorde op vrae te kry. Hoe teleurstellend en laakbaar is dit nie dat iemand bly verkies om modder van ’n afstand te gooi en eerder doelbewus gerugte sal versprei, sonder dat daar ’n greintjie waarheid insteek. Een so ’n gerug is dat ek byvoorbeeld aansoek gedoen het om die skoolhoofpos van een van ons tradisionele seunskole teen wie ons jaarliks kompeteer! Sonder om my weergawe of opinie te verkry, is ek alreeds op sosiale media aangekla, verhoor, skuldig bevind en gevonnis! Hoe tragies het ons samelewing nie geword wanneer ’n persoon se integriteit verguis kan word sonder dat hy die geleentheid gegun word om die waarheid te kan vertel nie. Dit wil ongelukkig voorkom asof die waarheid nie meer saak maak nie maar dat die lafaards op sosiale media net in goedkoop sensasie ten koste van enige persoon of instansie se reputasie belangstel. Dit laat my onwillekeurig dink aan hoe heksery op die basis van valse gerugte in die Middeleeue aangespreek is … 

 

Dit wil voorkom of die tendens vandag in die samelewing is om eerder agter die kunsmatigheid en ‘veiligheid’ van ’n slimfoon en sosiale media te wil wegkruip as om iemand in die oë te kyk en ’n probleem op ’n eerbare wyse te probeer oplos. Is dit wat Sir George Grey se intensies en motivering was toe hy in 1855 die skool gestig het met die hoop dat seuns edel en as ‘Grey-gentlemen’ opgevoed sal word? Ek dink Sir George Grey sal vandag sy kop in skaamte laat sak en vuurrooi van verleentheid wees as hy sien hoe die skool en leierskap deur sogenaamde lojale oud-Greys op sosiale media verguis word … Nie net is hierdie tipe optredes ’n skande nie maar dit druis in teen die skool se waardestelsel, getuig van ’n gebrek aan integriteit en ek hoop en glo dat dié oud-Greys wat nog in ons skool glo, hierdie tipe optredes ten sterkste sal veroordeel en altyd in die beste belange van die skool sal optree. 

 

Die afgelope week het een van ons huidige ouers, wat terloops ook ’n oud-Grey is en ek glo die skool se beste belange op die hart dra, meer as 50 foto’s van dit wat volgens hom gebreke op ons kampus en skoolterrein is, geneem, en verkies om dit op sosiale media te plaas. ’n Groot gedeelte van hierdie foto’s is geneem van areas wat nog onder konstruksie is, soos bv. die Tuckshopveld en nabye omgewing, en waar daar nog so onlangs as Desember 2016 bouwerk aan die keerwalle en wandelpaaie was. Dit moes hom seker ’n goeie twee ure geneem het om hierdie foto’s te neem - ten einde oplossings hiervoor te vind, sou dit dalk meer sinvol gewees het om ’n afspraak te maak om sy ontevredenheid met die skoolkampus onder die skoolbestuur se aandag te bring. 

 

We welcomed the vice-rector of NWU, and recipient of a prestigious grant of the Higher Education Management and Leadership, Prof Rantoa Letsosa, to our assembly on Friday and he emphasised the importance of focusing on those aspects that can unite people rather on their differences. He furthermore stated that one needs to be aware of and sensitive to certain differences between cultural groups, for example that black men always enter a room first whilst the opposite is true for white males in the company of females, but that these differences should not stand in the way of progress, understanding and good human relations. He reminded the boys that they should not be entitled and that their only right today is to find the ways and means to a bright future. However, this bright future is no-one’s right and that it only comes about through hard work and determination. He also mentioned the fact that it is the responsibility of individuals to accept and embrace the culture and traditions of an institution and that a sense of entitlement is often the root cause of people who would like to see an institution changing its culture to accommodate those with this mindset of entitlement. This certainly provided food for thought and Prof. Letsosa’s message was very well received.

 

You are welcome to comment on this blog.

 

Kind regards

 

Deon Scheepers

 

Post Info

Rating: 66.7% (3 raters)
Login or Register to rate this post.
Tags: 
Categories: 
Author: Deon Scheepers

Comments

There are currently no comments on this post.
Login or Register to comment on a post.

Sharing Tools