The class of 2015 legacy 17 January 2016 12:01

The 2016 school year started off with a lot of excitement and the usual hype during the past week. There was a lot of excitement when both the boys and staff returned to Grey College for the start of another exciting year filled with many opportunities. With the start of the year, we also received some wonderful rain on Monday evening when we welcomed back the new intake of boys and parents to Grey College. It is custom in certain cultures to perceive rain as a sign of blessing at special events and I trust that Grey College, and all of the school's stakeholders, will enjoy a blessed 2016.

 

Die afgelope vakansie het 'n mens die geleentheid gebied om introspeksie te doen asook om na die jaar 2015 in geheel te kyk. Die jaar 2015 se graad 12 groep, in besonder, het kritiek, baie maal ongeregverdig, vanuit verskeie oorde per geleentheid gekry. Wanneer 'n mens dus na die 2015-jaar by die skool terugkyk, sal daar sekerlik diegene wees wat na die hoogte- maar ook laagtepunte sal verwys. Die 2015-klas moet egter geluk gewens word met die manier hoe hulle die jaar afgesluit het: hul akademiese prestasies in die NSS-eksamens bring onwillekeurig die ou gesegde by 'n mens op, naamlik: "When the occasion demands it, the Grey boy always comes up to scratch." Nie net het die 2015-klas 'n 100% slaagsyfer, die eerste keer in etlike jare, behaal nie maar 81.43% van die seuns het ook met 'n Baccalaureus-slaag die jaar afgesluit. Dit beteken dat 81.43% van die 2015-klas hul opleiding aan 'n tersiêre instelling van hul keuse kan gaan voortsit. Laasgenoemde statistiek is die beste die afgelope vier jaar. Alhoewel daar dus diegene is wat die 2015-klas se prestasies gedurende die jaar kon bevraagteken het, het hulle verseker die jaar op 'n fantastiese noot afgesluit en die standaard gestel wat deur die huidige generasie van Grey-seuns verbeter sal moet word.

 

It was a privilege to welcome the majority of our top academic achievers of 2015 back to assembly during the past Friday. These boys, who all achieved an average of 80% during the NSC- examinations, received a special certificate and a medal from the school in recognition of their wonderful achievements. Each boy who attended the assembly, had the opportunity to address both the boys and staff and to share the secret of their academic success with those present. What was pleasing to notice, was that the majority of the boys thanked the school, and the staff in particular, for their academic achievements. Being schooled in a culture of excellence has enabled them to raise the bar and to achieve their wonderful results. The following boys must be congratulated on some exceptional achievements during the past NSC-examinations:

 

 • Matthew Barnard: 8 distinctions
 • Jan-Paul Berry: 7 distinctions
 • Hanno Bezuidenhoudt: 7 distinctions
 • Heimar Christ: 7 distinctions
 • Johan Griesel: 7 distinctions
 • Luan Nel: 7 distinctions
 • Boyd Oosthuizen: 6 distinctions
 • Louis Schoonwinkel : 6 distinctions
 • Christian Acho: 5 distinctions
 • Ruben Fraser: 5 distinctions
 • Wayne Maskell: 5 distinctions
 • Constant Nel: 5 distinctions
 • Willem Strydom: 5 distinctions
 • Johann van Deventer: 5 distinctions
 • Adriaan Vorster: 5 distinctions
 • Ye-yang Xu: 5 distinctions 

 

What is promising for the school, is that the 2015 grade 10- and grade 11 classes also achieved a 100% pass rate which certainly bodes well for the future.

 

Grey Kollege is voorwaar 'n hoë prestasie skool wat ongelooflik baie geleenthede vir alle seuns bied om nie net te ontwikkel en hul potensiaal op akademiese, sport-, en kultuurgebied te verwesenlik nie, maar wat ook aan seuns die geleentheid bied om as mense en op 'n persoonlike vlak te groei. Alhoewel die seuns en die skool prestasies najaag, en voortdurend daarna streef om die bestaande standaarde te verbeter, som 'n oud-Grey-ouer wat die afgelope Maandag die verwelkomingsfunksie bygewoon het, die "resep" van Grey Kollege as 'n skool baie goed op. Dit is dan ook die rede hoekom hy sy seun, oor 'n afsienlike afstand, na Grey Kollege toe gestuur het.

 

"Grey is not about whether you are good at academics or not. Grey is not about whether you are good at culture or not. Grey is not about whether you are good at sport or not, or even if the Rugby team has won or not.

 

Grey is about tradition. Tradition that embraces and does not shun. It is that tradition that will hold my son in the palm of your hands, two fingers outstretched and two fingers folded back. The reason I send my son to Grey is to experience that and along the way, maybe his academics, culture and sport might be bootstrapped."

 

Ek vertrou dat u 'n wonderlike 2016 sal ervaar en dat u die skool, seuns en personeel deur die hoogte- maar ook waarskynlike laagtepunte, onvoorwaardelik sal ondersteun!

 

You are welcome to comment on this blog.

 

Kind regards

 

Deon Scheepers

 

  

Post Info

Rating: 00.0% (0 raters)
Login or Register to rate this post.
Tags: 
Categories: 
Author: Deon Scheepers

Comments

There are currently no comments on this post.
Login or Register to comment on a post.

Sharing Tools