The All Blacks connection 1 November 2015 13:11

Die afgelope week het die aktiwiteite by die skool beduidend afgeskaal met die komende November-eksamens wat nou op hande is. Die graad 12-seuns se Nasionale Senior Sertifikaat- eksamens het ook in alle erns begin en die volgende paar weke sal alle seuns se fokus hopelik vierkantig op hul akademie verskuif. Die laaste naweek van Oktober het ook die einde van die 2015 Wêreldbeker aangedui en alhoewel die meeste Suid-Afrikaanse rugbyliefhebbers maar redelik teleurgesteld met die nasionale span se vertonings was, is dit tog interessant om 'n vergelyking tussen die nuutgekroonde wêreldkampioene, die All Blacks, en Grey Kollege te tref.

 

Grey College was founded in 1855 by Sir George Grey who also founded the well-known Auckland Grammar School in 1868 in New Zealand. Grey College had already produced 43 Springbok rugby players, the most by any South African school since re-admission in 1992. Auckland Grammar School had also produced the most All Blacks rugby players in New Zealand with a total of 53 rugby players. Some of the well-known All Blacks produced by Auckland Grammar School include Grant Fox, the Whetton brothers and Doug Howlett, to name but a few. The Old-Greys in the current Springbok squad are well-documented and include the Du Plessis brothers, Ruan Pienaar, Adriaan Strauss, Jan Serfontein and Coenie Oosthuizen. What is interesting to note, is that there is also a similarity between the winning percentage of the All Blacks compared to the first rugby team of Grey College: during the past century the All Blacks have won 75% of their matches whilst the Grey College first rugby team have won 89.2% of their matches during the period 1894-2015.

 

The philosophy between the All Blacks and Grey College is also similar but certainly goes beyond rugby. The philosophy in New Zealand is that "better people make better All Blacks" whilst we believe here at Grey College that a learner must be and become the Grey boy whom he would like to see. The value system of the All Blacks is also very similar to that of Grey College: the All Blacks believe in integrity, personal leadership, accountability and self-discipline whilst we here at Grey College believe in integrity, the value of a team, manners, Grey-guts and self-discipline. Self-discipline at Grey College implies taking care of one's appearance and behaviour and to adhere to the school rules whilst the All Blacks believe in a value driven culture where talent alone does not guarantee success and inclusion in the team but that a player needs to take ownership and buy into the culture and ethos of the team.  

 

By Grey Kollege word 'n werksetiek gevolg van werk hard en speel hard maar ontwikkel tot jou volle potensiaal terwyl die All Blacks glo aan hoë intensiteit werksverrigting waar jy jou beste plus die bietjie ekstra moet gee ten einde sukses te behaal. Daar word ook nie 'n onderskeid getref tussen oefen en die wedstryd-situasie nie: jy oefen teen die dieselfde intensiteit en met dieselfde ingesteldheid as wat jy in die wedstryd sal speel. Ook wat die filosofie ten opsigte van leierskap aanbetref, is daar duidelike ooreenkomste tussen Grey Kollege en die All Blacks: by die skool word leierskap onder al die seuns ontwikkel en aangemoedig en alhoewel die skool 'n prefeksisteem gebruik, is dit belangrik dat elke seun sy leierskap potensiaal sal ontwikkel. Die All Blacks glo dat elke speler 'n leier in sy posisie is en dat dit op wedersydse vertroue gebaseer is. Deur die "pass the ball"-beginsel word elke speler in staat gestel om sy leierskap potensiaal ten toon te stel en 'n leier op die veld te wees.

 

Finally, at Grey College we believe that the school is bigger than the individual and that one must always ask what one can do for the school and not what the school can do for one. The stewardship principle is also very important: one would like to leave the school in a better state than what it has been found. The All Blacks believe in the 'whakapapa' philosophy which means that a player is part of an infinite chain of history where one never owns the All Blacks jersey but simply wears it for a brief period of time in history only to be passed on to the next person in line. With this responsibility also comes accountability as well as a humble approach to the game, the history of the All Blacks as well as respect for past generations, one's team mates, opponents and the people of the country. It is well-documented that the All Blacks team never expects cleaners to clean their change room after a match but that they leave the change room in the same or better state than they have received it.

 

Die All Blacks is waarlik waardige wenners van die William Webb Ellis-trofee en dieselfde wenkultuur kan ook by Grey Kollege bespeur word. Ek vertrou dat die volgende maand by die skool goed sal afloop en dat die seuns ook op akademiese gebied die verwagte resultate sal behaal.

 

You are welcome to comment on this blog!

 

Kind regards

 

Deon Scheepers

 

 

 

 

 

  

Post Info

Rating: 00.0% (0 raters)
Login or Register to rate this post.
Tags: 
Categories: 
Author: Deon Scheepers

Comments

There are currently no comments on this post.
Login or Register to comment on a post.

Sharing Tools