The glue of Grey 26 July 2015 09:07

The third quarter of the year started with the usual excitement this week when both the boys and staff returned for the second semester of the calendar year. We are certainly now in the grip of winter but this did not seem the deter the usual high levels of excitement that usually characterises the start of a new term. The next few weeks will be extremely busy with ample of opportunity for all concerned with the final stretch of the winter sports season that is lying ahead as well as one of the highlights of our school year, the annual music festival, that will be taking place towards the end of August. Many challenges will be facing our beloved school during the term ahead but I am confident that the school will be able to rise to all of these challenges with distinction and keep on setting the benchmark within South African education.

 

Die afgelope week is daar baie reaksie in die media ontlok met die uitspraak van Mnr. Errol Musk, vader van die skatryk entrepreneur, Elon Musk, dat Suid-Afrikaanse skole die kaliber van mense soos Oscar Pretorius kweek. Hierdie stelling word, aldus Mnr. Musk, gebaseer op die feit dat Suid-Afrikaanse skole oordrewe klem op prestasies op veral die rugbyveld plaas en dat dit inherent 'n geweldskultuur onder ons seuns vestig en aanmoedig. Mnr. Musk gaan selfs so ver deur te sê dat die gedragskode by baie skole rugbyspelers beskerm en dat hierdie seuns anders as ander seuns by die skool hanteer word bloot oor die feit dat hierdie seuns vir die skool se eerste rugbyspan speel. Alhoewel daar seer sekerlik skole is wat hulle aan bogenoemde aantyging skuldig maak, en dat die wenmotief en veral die eerste rugbyspan se uitslae as die alfa en omega by baie skole en die skoolgemeenskap beskou word, voel ek tog dat dit nie net 'n growwe veralgemening is nie maar ook die kompleksiteit van die kultuur wat in Suid-Afrikaanse skole heers geriefshalwe vereenvoudig.

 

Grey College is certainly a high performance school where boys are educated to be competitive and to make a serious contribution to an ever-changing environment. However, this approach is definitely not only limited to the sports field and the results of the first rugby team, in particular. Boys at Grey College are expected to perform whenever they are given the opportunity to represent the school - this also includes their performance within the classroom but also include for example taking part in olympiads, as a member of a debating team, playing for the bottom sports team of an age group or being a member of the school choir. 

 

My message to the boys during assembly on Monday was then also to think outside the box and to challenge the rules but not the law. However, and I have stated this before, sports achievements and performance in extra-mural activities are part of the school's holistic approach to education and the glue that binds the school together over generations is certainly to achieve to one's full potential and to keep on striving to raise the bar and one's own level of performance and achievement. It is, however, unfair to taint all South African schools, but then more specifically, traditional South African boys' schools, with the brush that these schools encourage violent behaviour due to their achievements on the rugby field and that the final product of boys who leave our school system are inclined towards violence and untoward behaviour towards women, in general.

 

Dit is uiters belangrik dat ons skoolstelsel ons seuns genoegsaam voorberei en met die nodige lewensvaardighede toerus om as gebalanseerde jong mense die samelewing te betree. So 'n jong mens moet in staat wees om in homself te glo en moet bereid wees om berekende risiko's te neem. Dit is ook uiters belangrik dat ons jong mense 'n persoonlike visie ontwikkel en daarin sal glo selfs al kritiseer buite- en omstaanders dit. 'n Goeie en gesonde werksetiek is ook uiters noodsaaklik ten einde jou visie en ideale te verwesenlik - in my aanbieding tydens Maandag se saalperiode verwys Arnold Schwarzenegger dan ook daarna dat niemand die leer van sukses kan klim met sy hande in sy sakke nie! Sukses, op enige terrein van die lewe maar ook hier by Grey Kollege, verg harde werk en inspanning. Die boodskap is dan ook dat wanneer jong mense sosiaal verkeer deur byvoorbeeld partytjies by te woon is daar altyd iemand daar buite wat hard besig is om aan sy visie te werk en in die proses is om hierdie visie te verwesenlik.

 

We are looking forward to hosting our "brothers" from Port Elizabeth, Grey High School, this coming weekend and the first soccer team will also be playing a match against local opposition at 11:00 this coming Saturday on the Oval. It is important to also include our soccer boys in the excitement of an inter-schools weekend and I trust that the Grey community will come out and support the school.

 

You are welcome to comment on this blog!

 

Kind regards

 

Deon Scheepers

Post Info

Rating: 00.0% (0 raters)
Login or Register to rate this post.
Tags: 
Categories: 
Author: Deon Scheepers

Comments

There are currently no comments on this post.
Login or Register to comment on a post.

Sharing Tools