Leierskapontwikkeling

Die stigting van die Bram Fischer Trust in 1995 vir die ontwikkeling van opkomende leiers is deur President Nelson Mandela in die Reüniesaal bekendgestel en was maar een van Grey se trotse oomblikke.  Beurse word jaarliks aan verdienstelike toppresteerders van minderbevoorregte gemeenskappe toegeken.  Hiermee verseker die Trust dat Grey deel bly van die ontwikkeling van leierskap en gemeenskappe regoor Suid-Afrika.

Grey het ook ‘n leierskapontwikkelingsprogram waar leiers deur die jaar ontwikkel en toegerus word om leierskapposisies in die skool en later in besighede te beklee.  Die geleenthede vir leierskapsontwikkeling op verskeie gebiede is legio.  Die feit dat talle oudleerlinge besondere prestasies in die sakewêreld lewer en top leierskapposisies na skool beklee, bewys dat leierskap op skool gevorm en ontwikkel word.  Grey streef daarna om  elke kind gebalanseerd op elke moontlike terrein te laat ontwikkel.