Leierskapontwikkeling

Die stigting van die Bram Fischer Trust in 1995 vir die ontwikkeling van opkomende leiers is deur President Nelson Mandela in die Reüniesaal bekendgestel en was maar een van Grey se trotse oomblikke.  Beurse word jaarliks aan verdienstelike toppresteerders van minderbevoorregte gemeenskappe toegeken.  Hiermee verseker die Trust dat Grey deel bly van die ontwikkeling van leierskap en gemeenskappe regoor Suid-Afrika.

Grey het ook ‘n leierskapontwikkelingsprogram waar leiers deur die jaar ontwikkel en toegerus word om leierskapposisies in die skool en later in besighede te beklee.  Die geleenthede vir leierskapsontwikkeling op verskeie gebiede is legio.  Die feit dat talle oudleerlinge besondere prestasies in die sakewêreld lewer en top leierskapposisies na skool beklee, bewys dat leierskap op skool gevorm en ontwikkel word.  Grey streef daarna om  elke kind gebalanseerd op elke moontlike terrein te laat ontwikkel.

Prefekte 2017 / Prefects 2017:

           1 Jaco-lou Bierman BRILL HUIS
           2 Keanu Bonifacio CITY
           3 Arend Brink CITY
           4 Andrew Callis STAD
           5 Henk Cilliers STAD
           6 Johan Cronjé LEITH HUIS
           7 JW De Jager LEITH HUIS
           8 Hanrich De Kock LEITH HUIS
           9 Michau Fourie LEITH HUIS
           10 Louis Gouws STAD
           11 Kananelo Jama CITY
           12 Louis James STAD
           13 Theon Jansen van Rensburg STAD
           14 Dian Krähenbühl STAD
           15 David Kriel BRILL HUIS
           16 Matthew Lahoud MURRAY HOUSE
           17 Lebo Molefe LEITH HOUSE
           18 Naude Naude BRILL HUIS
           19 Uviwe Ndenze CITY
           20 Arno Nieuwoudt STAD
           21 Dc Odendaal MURRAY HUIS
           22 Devan Oosthuizen CITY
           23 Sam Oosthuizen BRILL HOUSE
           24 Rikus Pretorius LEITH HUIS
           25 Christopher Schreuder MURRAY HUIS
           26 Dillan Schultz STAD
           27 Sheldon Skea MURRAY HOUSE
           28 Marcel Theunissen STAD
           29 Eduan Truter MURRAY HUIS
           30 Johan Van Eck STAD
           31 Janco Van Heyningen STAD
           32 Nicky Van Zyl STAD
           33 James Veitch CITY
           34 Johan Wilken BRILL HUIS