Kultuur

 

Grey Kollege bied die geleentheid vir leerders om maksimale blootstelling op kultuurgebied te geniet.  Die jaarlikse musiekfees is ‘n unieke ervaring waartydens meer as 1000 seuns in die Sand du Plessis deel is van die kultuurskouspel.

Grey College provides opportunities for learners to enjoy maximum exposure to cultural activities. The annual music festival is a unique experience during which more than 1000 boys participate in this cultural showcase in the Sand du Plessis theatre.

Die volgende kultuuraktiwiteite word by Grey Kollege aangebied: / The following culture activities are offered at Grey College:

 • Boere-orkes
 • Koor / Choir
 • Debat (Afrikaans) en redenaars 
 • Debate (English) and public speaking 
 • Ensemble 
 • Grey-orkes / Grey orchestra
 • “Gumboot”- dansers / Gumboot dancers 
 • Indomitus-sanggroep / Indomitius group
 • Marimbas
 • Voortrekkers - Video Clip
 • Stabilis skoolkoerantredaksie en joernaliste / Stabilis school newspaper editorial staff and journalists

Grey se skool- en internetkoerant, Stabilis, presteer jaarliks nasionaal. Die Grey-orkes, ensemble en Gumboot-dansers tree deur die loop van die jaar op tydens verskeie geleenthede.

Stabilis, the school and internet newspaper of Grey performs well every year at national level. The Grey orchestra, ensemble and Gumboot dancers perform upon request at a variety of occasions throughout the year.