Sport Facilities

Grey Kollege bied wêreldklas sportfasiliteite om die beste ontwikkeling van sport- talent by die skool te verseker. / Grey College offers world-class sports facilities to ensure the best development of sports talent at the school.

Click here to apply for the rental of Grey College facilities.

 

Grey Kollege-gimnasium is ‘n moderne ontspanningsfasiliteit met ‘n ten volle toegeruste gewigte-oefenarea.  Dit word beman deur professionele praktisyns wat ‘n biokinetikus, sportwetenskaplikes, ‘n fisioterapeut, ‘n mediese dokter, dieetkundiges en ‘n sportsielkundige insluitGrey College gymnasium is a state-of-the-art recreational facility with a fully equipped weight-training section.  It is staffed by professional practitioners which include a biokineticist, sports scientists, a physiotherapist, a medical doctor, dieticians and a sports psychologist.

Gimnasium inligting en oefentye

 

The Gustav Fichardt swimming pool conforms to Olympic standards; the roofed pavilion has a seating capacity for 2000 spectators. Die Gustav Fichardt-swembad voldoen aan Olimpiese standaarde; die onderdak-paviljoen bied sitplek vir ‘n maksimum van 2000 toeskouers.

Die Windmill sokkerkompleks behels vier uitstekende velde.  The Windmill soccer complex comprises four excellent fields.

The Grey Astro Hockey field provides a top class hockey facility, together with 4 other grass hockey fields.   Die Grey Astro Hokkieveld verskaf ‘n topklas hokkie-fasiliteit, tesame met vier ander grasvelde.

12 “all-weather” tennisbane verskaf uitstekende fasiliteite.  12 all-weather tennis courts provide excellent facilities.

Cricket fields and practice nets:  Grey has 23 synthetic surface cricket nets. Cricket matches are played on the GCB, Windmill Park, Tommix and at the Grey Collage Oval fields. Krieketvelde en oefen-nette: Grey spog met 23 sintetiese oppervlak krieketnette. Krieketwedstryde word op die GCB, Windmill Park- ,  Tommix- asook op die hoofvelde by die Grey College Oval gespeel.

Grey het 8 rugbyvelde. Grey has 8 rugby fields.

Table tennis facilities include 12 table tennis tables. / Tafeltennis-fasiliteite behels 12 tafeltennis-tafels.

Grey Kollege het 4 muurbalbane. Grey College has 4 squash courts.