Welkom by Grey Kollege Sekondêr


Grey Kollege is in 1855 deur Sir George Grey gestig. Dit is die oudste skool noord van die Garieprivier, en die derde-oudste skool in Suid-Afrika.  Grey streef  daarna om elke Grey-seun met die nodige lewensvaardighede, kennis en ervaring toe te rus om in ‘n goed-gebalanseerde en suksesvolle volwassene te ontwikkel.

Grey College was founded by Sir George Grey in 1855. This is the oldest school north of the Gariep River, and the third-oldest school in South Africa. Grey College strives to equip every Grey boy with the life skills, knowledge and experience that will enable him to develop into a well-balanced, successful adult.

Click here for the Grey College DVD.

 

What you need to know